Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Với 17 năm hoạt động trong các lĩnh vực khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, thăm dò khoáng sản, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Công ty CODECO đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều đối tác lớn tin cậy, luôn lựa chọn CODECO để hợp tác trong các dự án, công trình lớn của quốc gia