Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428
codeco

CODECO tự hào và phát triển

Ngày 27 tháng 03 năm 1998, Thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 68/1998/QĐ-TTg cho phép thí điểm thành lập Doanh nghiệp…