Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Hoạt động thăm dò Địa chất thủy văn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ – ĐỊA CHẤT (CODECO) đã có nhiều dự án, công trình về lĩnh vực thăm dò, thí nghiệm và khai thác nước dưới đất phục vụ sinh hoạt, cấp nước công nghiệp và đánh giá trữ lượng, chất lượng nước dưới đất tại nhiều khu vực khác nhau.

Leave a Reply