Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Khảo sát, thí nghiệm Địa kỹ thuật

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN, TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MỎ – ĐỊA CHẤT (CODECO) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Khảo sát Địa kỹ thuật và Thí nghiệm nền móng công trình. Công ty có phòng thí nghiệm với đầy đủ các thiết bị thí nghiệm trong phòng và ngoài trời, có thể thí nghiệm được đầy đủ các chỉ tiêu của các loại vật liệu, đất, đá với độ chính xác và tin cậy cao. Phòng thí nghiệm của công ty đã được cấp chứng nhận LAS XD – 928 của Bộ Xây dựng với danh mục phép thử kèm theo.

Leave a Reply