Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Lĩnh vực hoạt động

Công ty CODECO hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đăng ký lần đầu…

codeco

CODECO tự hào và phát triển

Ngày 27 tháng 03 năm 1998, Thủ tướng chính phủ đã ban hành nghị định số 68/1998/QĐ-TTg cho phép thí điểm thành lập Doanh nghiệp…

ĐỊNH HƯỚNG LAS XD – 928

Để phù hợp với tình hình mới của Nhà trường, Công ty CODECO đã định hướng phát triển cho Phòng thí nghiệm giai đoạn 2015…

GIỚI THIỆU LAS XD – 928

“Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình” thuộc trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tiền thân của Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình…