Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428

Giáo dục nghề nghiệp

Công ty CODECO đã được cấp phép đào tại các chứng chỉ chuyên môn như: Chứng chỉ thí nghiệm trong phòng và ngoài trời, chứng…

ĐỊNH HƯỚNG LAS XD – 928

Để phù hợp với tình hình mới của Nhà trường, Công ty CODECO đã định hướng phát triển cho Phòng thí nghiệm giai đoạn 2015…

GIỚI THIỆU LAS XD – 928

“Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình” thuộc trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tiền thân của Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình…