CODECO tổ chức thành công Đại hội Hội đồng thành viên thường niên năm 2020

          Ngày 05 tháng 5 năm 2021, tại Phòng họp Thuận Thành, Trường Đại học Mỏ – Địa chất dưới sự chủ trì của chủ tịch Hội đồng thành viên GS.TS Trần Thanh Hải, Công ty CODECO đã tổ chức thành công Đại hội Hội đồng thành viên. Tham gia Đại hội có Ban Giám đốc công ty và toàn thể thành viên Hội đồng thành viên.

          Đại hội đã nghe đại diện Ban Giám đốc công ty đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2021; Kế toán trưởng công ty đọc báo cáo tài chính năm 2020; Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo về tình hình giám sát tài chính của công ty trong năm 2020.

         Tuy trong năm 2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo trong công việc của toàn thể cán bộ viên chức nên sản lượng của công ty đạt gần 40 tỷ, đây là kết quả rất đáng khích lệ. Công ty đã hoàn thành đóng nghĩa vụ cho Ngân sách Nhà nước và Nhà trường (đã được nhà trường cấp giấy khen về thành tích trong hoạt động Nghiên cứu Khoa học, Chuyển giao công nghệ giai đoạn 2016 – 2020).

Đại diện các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN giai đoạn 2016 – 2020 nhận giấy khen của Trường

Phần thưởng của Công ty từ Trường Đại học Mỏ – Địa chất

          Đại hội đã xem xét đơn miễn nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát và lấy ý kiến bầu Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật; xem xét, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi của công ty.

          Sau phát biểu đóng góp của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên đã phát biểu kết luận và Đại hội thông qua Nghị quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *