Codeco.mdc@gmail.com
+84(24) 37550428
Lịch sử phát triển codeco

Lịch sử phát triển

Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ Địa Chất là một trong những công ty đi đầu trong các lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng và các vấn đề liên quan về mỏ, địa chất, trắc địa, môi trường tại Việt Nam. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển công ty đã trở thành một thương hiệu uy tín được rất nhiều đối tác và khách hàng tin tưởng hợp tác trong các công trình, dự án lớn của đất nước. Lịch sử phát triển công ty CODECO:
30/08/2000: Công ty Tư vấn triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ Địa Chất được thành lập theo quyết định số: 3630/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào.
14/10/2000: Đăng kí kinh doanh lần đầu số 113123 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
04/09/2009:  Thành lập “Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật công trình” tại quyết định số 453/QĐ-MĐC.
18/05/2010: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật công trình được Bộ Xây dựng đánh giá đủ năng lực thực hiện 76 phép thử thuộc 5 lĩnh vực: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, thử cốt liệu bê tông và vữa, thử nghiệm tại hiện trường, thử nghiệm cơ lý đất trong phòng, phân tích hóa nước cho xây dựng với mã hiệu LAS XD – 928 tại quyết định số 207/QĐ-BXD.
05/02/2015: Được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 935.
13/02/2015: Được cấp lại trong đăng ký thay đổi lần 4 đổi tên thành Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ – Địa chất. Mã ĐKKD 0101074336. Với 10 ngành nghề kinh doanh trong đó ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
03/03/2015: Nhận chứng nhận ISO 9001: 2008 – chứng nhận hệ thống Quản lý Chất lượng cho Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình – Trường đại học Mỏ – Địa chất trong lĩnh vực thí nghiệm địa chất.
25/04/2015: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất số 1008/GP-BTNMT.

Leave a Reply