Lĩnh vực Mỏ – Địa chất

– Hoạt động Thăm dò, tìm kiếm các loại mỏ khoáng sản; đánh giá trữ  lượng khoáng sản.

– Khảo sát Địa chất công trình-Địa kỹ thuật tất cả các dạng công tác xây dựng đối với tất cả cấp hạng công trình; Giải quyết các vấn đề liên quan đến Địa kỹ thuật xây dựng như xử lý nền đất yếu, xử lý sự cố công trình…

– Tìm kiếm, thăm dò, đánh giá trữ lượng và khoan khai thác và lập hồ sơ xin cấp phép khai thác các nguồn nước ngầm; Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; Xây dựng các công trình cấp nước, xử lý nước mặt và nước ngầm.

– Lập dự án đầu tư và thiết kế mỏ; đánh giá tác động môi trường mỏ,…

– Nghiên cứu các tai biến địa chất, đề xuất các giải pháp phòng chống, thiết kế và thi công các giải pháp địa kỹ thuật để phòng chống các tai biến địa chất nói chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *