Lĩnh vực môi trường

– Đánh giá tác động môi trường và phục hồi môi trường;

– Quan trắc, phân tích và xử lý môi trường.

– Đào tạo về môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *