Lĩnh vực trắc địa

– Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ chuyên ngành;

– Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu toạ độ, độ cao, trọng lực;

– Xây dựng dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000;

– Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000;

– Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển khu vực cửa sông, cảng biển tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000;

– Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính;

– Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hành chính;

– Đo đạc, thành lập bản đồ công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *