Thiết kế

Thiết kế các công trình khai thác mỏ; Thiết kế các đề án thăm dò khoáng sản, các phương án khảo sất Địa kỹ thuật; Thiết kế các công trình xây dựng, công trình cấp thoát nước; Thiết kế xử lý nền móng công trình xây dựng và các biện pháp công trình,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *