Giới thiệu phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật – Xây dựng

Giới thiệu phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật – Xây dựng của Trường Đại học Mỏ – Địa chất
“Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình” thuộc trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tiền thân của Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình là phòng thí nghiệm “Đất đá xây dựng” thuộc Bộ môn Địa chất công trình, Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ-Địa chất quản lý. Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tư phần thiết bị thí nghiệm ngoài trời theo “Dự án Phát triển giáo dục đại học” năm 2005 và năm 2010 tiếp tục đầu tư “Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu”, phòng thí nghiệm được đổi tên thành “Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xây dựng” và được Bộ xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 928 theo quyết định số 273/QĐ-BXD, ngày 12 tháng 6 năm 2014. Hiện nay Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật công trình có hai cơ sở đặt tại khu A và khu B của tường Đại học Mỏ – Địa chất. Cơ sở chính của Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xây dựng được đặt tại tầng 1, nhà D, trong khuôn viên trường Đại học Mỏ – Địa chất tại số 18, phố Viên, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xấy dựng đã được Bộ Xây dựng đánh giá đủ năng lực thực hiện 76 phép thử thuộc 5 lĩnh vực: Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng, thử cốt liệu bê tông và vữa, thử nghiệm tại hiện trường, thử nghiệm cơ lý đất trong phòng, phân tích hóa nước cho xây dựng. Để đáp ứng yêu cầu quản lý của Bộ Xây dựng và nhu cầu phát triển của xã hội, hiện nay hệ thống quản lý chất lượng của Phòng thí nghiệm đã và đang vận hành theo tiêu chuẩn ISO 9008-2000.
Qua các thời kỳ, Phòng thí nghiệm đất đá xây dựng trước đây và phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật xây dựng ngày nay đã được quản lý, phụ trách trực tiếp bởi các thế hệ cán bộ như TS Nguyễn Viết Tình, TS Bùi Trường Sơn, TS Nguyễn Thị Nụ, TS Tô Xuân Vu và Ths Phùng Hữu Hải. Nhân viên của Phòng gồm 2 cán bộ chuyên trách và 7 cán bộ kiêm nghiệm, là các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực Địa kỹ thuật, có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp.
Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng là phục vụ công tác đào tạo (sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh), nghiên cứu khoa học (thực hiện các đề tài khoa học công nghệ và đề tài nghiên cứu cho sản xuất); phục vụ sản xuất và chuyển giao công nghệ (thực hiện các hợp đồng sản xuất, các dự án xây dựng các loại công trình…) của Nhà trường; Bộ môn và của Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ – Địa chất là đơn vị thuộc trường Đại học Mỏ-Địa chất.