Liên Kết

 1. Trường đại học Mỏ – địa chất Hà Nội: http: https://humg.edu.vn/
 2. Trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội: https://hunre.edu.vn/
 3. Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam – Vinacomin: https://vinacomin.vn/
 4. Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin: https://mongduongcoal.vn/
 5. Công ty tham Nam Mẫu – TKV: https://www.thannammau.vn/
 6. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ: https://imsat.vn/
 7. Quân khu 1: https://baoquankhu1.vn/
 8. Tổng cục Hậu cần – Quân khu 1: https://www.qdnd.vn/
 9. Công ty Cổ phần Sông Đà 6: https://www.songda6.com.vn/
 10. Công ty kim loại màu Thái Nguyên: https://kimloaimau.com.vn/
 11. Công ty xi măng Chinfon: https://www.cfc.vn/