Liên Kết

 1. Trường đại học Mỏ – địa chất Hà Nội: http://humg.edu.vn/
 2. Trường đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội: https://www.hunre.edu.vn/
 3. Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam – Vinacomin: http://www.vinacomin.vn/
 4. Công ty cổ phần than Mông Dương – Vinacomin: http://mongduongcoal.vn/
 5. Công ty tham Nam Mẫu – TKV: https://www.thannammau.vn/
 6. Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ: http://imsat.vn/
 7. Quân khu 1: http://baoquankhu1.vn/
 8. Tổng cục Hậu cần – Quân khu 1
 9. Công ty Cổ phần Sông Đà 6: http://www.songda6.com.vn/
 10. Công ty kim loại màu Thái Nguyên: http://kimloaimau.com.vn/
 11. Công ty xi măng Chinfon: http://www.cfc.vn/VN_IND.aspx