LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

  1. Lĩnh vực Mỏ:

– Tư vấn thiết kế các mỏ khai thác khoáng sản và các công trình  liên quan đến các mỏ khai thác và sử dụng khoáng sản.

– Nghiên cứu và thực hiện các công nghệ khai thác mỏ, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác khai thác mỏ.

  1. Lĩnh vực địa chất:

– Tìm kiếm, thăm dò các mỏ khoáng sản; Đo vẽ lập bản đồ địa chất…

– Đánh giá trữ lượng khoáng sản và làm các công việc liên quan đến thủ tục xin Giấy pháp thăm dò và khai thác khoáng sản ( Lập dự án đầu tư, thiết kế mỏ, lập các báo cáo Đánh giá tác động môi trường và Phục hồi môi trường…)

  1. Lĩnh vực Địa chất công trình, Địa chất thủy văn:

– Khảo sát Địa chất công trình – Địa  kỹ thuật tất cả các loại công trình xây dựng với  các cấp hạng công trình; Giải quyết các vấn đề liên quan đến Địa kỹ thuật xây dựng như: Thí nghiệm trong phòng và ngoài trời xác định các thông số địa kỹ thuật của đất nền; quan trắc địa kỹ thuật, xử lý nền đất yếu, xử lý các sự cố công trình và các tai biến địa chất nói chung…

– Tìm kiếm, thăm dò các nguồn nước ngầm; khoan các giếng khoan khai thác nước ngầm; xây dựng các công trình cấp nước, các công trình  xử lý nguồn nước ngầm và nước mặt…

  1. Lĩnh vực Trắc địa và đo vẽ bản đồ:

– Đo đạc trắc địa phục vụ công tác thiết kế và thi công  xây dựng các loại công trình; Thực hiện đo vẽ và thành lập các loại bản đồ địa hình và bản đồ địa chính; Lập quy hoạch sử dụng đất đai và quy hoạch tài nguyên khoáng sản…

  1. Các nội dung nghiên cứu và đánh giá môi trường

–  Tư vấn về môi trường, quan trắc, phân tích môi trường;

– Đánh giá tác động môi trường;

  1. Lĩnh vực xây dựng công trình:

– Hoạt động tư vấn, thiết kế , giám sát thi công và thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thủy lợi…

  1. Lĩnh vực công nghệ thông tin:

– Xử lý số liệu và xây dựng các phần mềm phục vụ  trong các lĩnh vực Mỏ- Địa chất, Trắc địa – Địa chính và các lĩnh vực khác…

  1. Lĩnh vực đào tạo:

– Đào tạo kỹ thuật, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và cấp chứng chỉ…các ngành nghề liên quan.

  1. Lĩnh vực khác:

– Giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khác thuộc các ngành đào tạo của trường đại học Mỏ-Địa chất.

Ghi chú:  – Các lĩnh vực trên nhìn chung đều phù hợp với nội dung Giấy phép đã được cấp của công ty;

                – Nội dung chi tiết của các hoạt động chuyên môn được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các Giấy phép liên quan được cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *