Công trình

Công trình xây dựng, công trình cấp thoát nước; công trình xử lý nền móng; công trình xử lý các tai biến địa chất như trượt, lở; Chế tạo thiết bị định hướng laze phục vụ thi công công trình ngầm,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *