Tư vấn

Tư vấn trong lĩnh vực xây dựng; Tư vấn trong lĩnh vực điều tra tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước;  Tư vấn trong lĩnh vực Địa kỹ thuật, môi trường; Tư vấn trong các lĩnh vực tai biến địa chất,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *