Đại hội Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 29/9/2022, Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ, đảng uỷ viên nhà trường đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất.

Đồng chí Lê Thị Hương Giang phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất do đồng chí Lê Thị Hương Giang, Bí thư Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất trình bày tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, công chức, đảng viên, người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Toàn cảnh Đại hội

Duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, đảm bảo quyền được thông tin của đảng viên; thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi uỷ, chính quyền thường xuyên tâm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phấn đấu và trưởng thành trong quá trình công tác. Trong công tác chuyên môn, chi bộ không ngừng chỉ đạo sâu sát, trực tiếp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của từng tổ, động viên khích lệ đến từng công chức và người lao động.

Đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ – Uỷ viên Đảng uỷ Trường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ, ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chi bộ luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Thu Thuỷ – Uỷ viên Đảng uỷ Trường đề nghị, ban Chi uỷ Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2022 – 2025 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả công tác của nhiệm kỳ trước, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo của Chi ủy, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền để nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Duy trì chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ, cấp uỷ chuẩn bị nội dung sinh hoạt và phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong các vấn đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện chế độ chính sách trong đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ…

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí; trong đó, đồng chí Lê Thị Hương Giang được bầu làm Bí thư Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất.

Ban Chi uỷ Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2022 – 2025 

Đại diện Đảng uỷ cấp trên tặng hoa Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại diện Chi bộ tặng hoa chúc mừng Ban Chi uỷ Chi bộ mới

Các Đảng viên Chi bộ chúc mừng Ban Chi uỷ mới

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *