Đại hội Hội đồng thành viên Công ty năm 2023

   ĐẠI HỘI

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NĂM 2023

 

Ngày 09 tháng 05 năm 2024, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ-Địa chất tổ chức Đại hội thường niên năm 2023 tại phòng họp Từ Liêm, trường Đạị học Mỏ – Địa chất. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các thành viên trong Hội đồng.

Sau phần giới thiệu chương trình hội nghị của PGS.TS. Trần Đình Kiên Giám đốc công ty, GS.TS Trần Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chủ trì hội nghị. Đại hội đã nghe PGS.TS Lê Trọng Thắng – Phó giám đốc công ty, đại diện Ban Giám đốc đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024; Kế toán trưởng công ty Nguyễn Thị Lan đọc báo cáo về công tác tài chính của công ty và Trưởng Ban kiểm soát Lê Thị Hương Giang  đọc báo cáo về tình hình giám sát tài chính của công ty trong năm 2023.

PGS.TS Lê Trọng Thắng – Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo tại Đại hội

Kế toán trưởng công ty Nguyễn Thị Lan đọc báo cáo về tài chính tại Đại hội

Trưởng Ban kiểm soát công ty Lê Thị Hương Giang đọc báo cáo giám sát tại Đại hội

          Năm 2023 là năm thứ hai sau ba năm kéo dài của đại dịch Covid-19. Mặc dù tình hình kinh tế của đất nước vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu và sáng tạo trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty nên hoạt động sản xuất của công ty đã đạt được kết quả tốt đẹp. Doanh thu của công ty năm 2023 vượt mức chỉ tiêu đề ra trên 30% so với năm 2022. Công ty đã hoàn thành đóng nghĩa vụ cho Ngân sách Nhà nước và Nhà trường, đồng thời tích cực đóng góp cho các hoạt động vì cộng đồng theo phát động của Trường ĐH Mỏ – Địa chất như ủng hộ quỹ nghiên cứu khoa học, ủng hộ các chương trình thiện nguyện và quỹ cho sinh viên nghèo vượt khó …

Sau phát biểu đóng góp ý kiến về hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng thành viên đã phát biểu kết luận và thông qua Nghị quyết của đại hội. Đại hội Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ – Địa chất năm 2023 đã thành công tốt đẹp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *