Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2022

          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định, mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài, phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng”.

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.

Thực hiện Quyết định số: 275-QĐ/ĐU ngày 01/6/2022; Quyết định số 276-QĐ/ĐU ngày 01/6/2022 và Quyết định số 277-QĐ/ĐU ngày 01/6/2022 của Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ- Địa chất về kết nạp đảng viên.

Để phát huy và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2022 vừa qua Chi bộ Công ty Mỏ – Địa chất đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Bùi Quang Thanh, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Loan – vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                   Nghi thức Chào cờ trong Lễ kết nạp.
               Đ/c Lê Thị Hương Giang – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp cho các quần chúng.

 

                 Ban Giám đốc Công ty cùng các đảng viên tặng hoa chúc mừng các tân đảng viên

 

                   Giám đốc các Trung tâm nơi các quần chúng công tác tặng hoa chúc mừng

 

                                   Các đồng nghiệp tặng hoa và chúc mừng tân đảng viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *